Risksamhälle, globalisering, och alternativa stategier

Artiklar:

LUM - 8 - 1998, De brukar jorden på gammalt vis: "Vi lär oss av historien"

Källkritik för Internet, URL: http://www.psycdef.se/templates/PublicationItem____219.aspx?epslanguage=EN

Handbok för vardagsekologi, URL: http://www.alternativ.nu/handbok/

Länkar

Miljö:

Worldwatch Institute, URL: http://www.worldwatch.org/

Omvärldsbilder, URL: http://www.omvarldsbilder.se/

EDC News, URL: http://www.edcnews.se/

Agenda 21, URL: http://www.hgur.se/envir/agenda21/agenda21_index.html

 

Ekobyar:

Tuggelite, URL: http://nytt.karlstad.se/index.asp?typ=detail&id=309

Rydebacke Ekoby (Ubbhult), URL: http://www.rydebacke.nu/

Skärkäll Ekoby, URL: http://www.arkitekt.se/s11138?skip9119=-1

Kampetorp (Norra Bohuslän), URL: http://www.alternativ.nu/kampetorp/main.html

Ekoby i Lilla Krosskärr, (Orust) http://www.utsikten-ekoby.org/

Ekoby.org, URL: http://www.ekoby.org/

Ekobyar. URL: http://ekohus.se/

Länkar till Kollektivhus och Ekobyar i Sverige, URL: http://hem.fyristorg.com/assets/stacken/kollektivlinks.htm

Global Ecovillage network, URL: http://gen.ecovillage.org/

Lerbyggeföreningen i Sverige, URL: http://www.naturligt-byggeri.org/

The Eco village - Lammas, URL: http://www.lammas.org.uk/ecovillage/

Alternativ, URL: http://www.alternativ.nu

Ekosofi:

Henryk Skolimowski, Ph.D, Eco-Philosophy Center, USA, URL: http://www.ecophilosophy.org

Sällskapet Ekosoferna, Karlstad, URL: http://www.ekosoferna.se/

Humanekologi:

GU, URL: http://www.he.gu.se

Lund, URL: http://www.humecol.lu.se/

 

Schamanism:

Michael Harner, Ph.D (anthropologist), Foundation for Shamanic Studies, URL: http://www.shamanism.org/

Carlos Castaneda, Ph.D (anthropologist), URL: http://www.castaneda.com/

Alberto Villoldo, Ph.D (medical anthropologist), The four winds Society, URL: http://www.thefourwinds.com

Juan Nuñez del Prado, Professor emeritus (anthropologist), Inka Spirit, URL: http://www.inkaspirit.com/

 

Skolor:

Schumacher College, England, URL: http://www.schumachercollege.org.uk/

Institutet för Forntida Teknik, URL: http://www.forntidateknik.z.se/

 

Friluftsliv:

Argaladei, URL: http://www.argaladei.nu/

 

Astronomi:

ESA, URL: http://www.esa.int

NASA, URL: http://www.nasa.gov

Life, the universe and everything discussed in Frascati, ESA. URL: http://www.esa.int/export/esaCP/ESA6FBPZ9NC_Life_2.html

The Extrasolar Planets Encyclopaedia. URL: http://www.obspm.fr/encycl/encycl.html